Britta Frank

Elke Groß: Prophylaxe, Assistenz, Kindergärten, Röntgen

Martina Hildebrandt: Prophylaxe, Assistenz, Materialverwaltung

Vildan Kalem: Prophylaxe, Rezeption, QM

Alexandra Stumpf:Prophylaxe, Assostenz, Materialverwaltung

Jana Sternkopf: Abrechnung, Rezeption, QM